รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0872
  ประเภท     รูปภาพ
  หมายเลขทะเบียน     ภ-64
  ผู้บริจาค     ภ.การจัดการป่าไม้
  วันที่บริจาค     12 ธ.ค. 46  
  รายการ     ภาพถ่ายทางอากาศขาว-ดำ (ถ่ายเมื่อปี พ.ศ. 2507-13)  
  จำนวน     2  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     801-900/0872.docclose windows.