รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0871
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     13-68
  ผู้บริจาค     Prof. Dr. Ruben C. Umaly
  วันที่บริจาค     9 ธ.ค. 46  
  รายการ     ใบประกาศ certificate of good standing to Kasetsart University from The Association of Universities of Asia and the Pacific (AUAP)  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.