รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0866
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-119
  ผู้บริจาค     โรงเรียนสาธิตแห่ง มก.
  วันที่บริจาค     1 ธ.ค. 46  
  รายการ     สูจิบัตร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทางเปิดอาคารคณะศึกษาศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.