รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0864
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-117
  ผู้บริจาค     โรงเรียนสาธิตแห่ง มก.
  วันที่บริจาค     1 ธ.ค. 46  
  รายการ     หนังสือ 72 พระชนมวาร ศิรกรานนวมินทร์  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     801-900/0864.docclose windows.