รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0861
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-114
  ผู้บริจาค     โรงเรียนสาธิตแห่ง มก.
  วันที่บริจาค     1 ธ.ค. 46  
  รายการ     หนังสือเตรียมความพร้อม รุ่นที่ 6  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     801-900/0861.docclose windows.