รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0860
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-113
  ผู้บริจาค     โรงเรียนสาธิตแห่ง มก.
  วันที่บริจาค     1 ธ.ค. 46  
  รายการ     หนังสือ 5 ปี โครงการเตรียมคามพร้อมก่อนเข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีของนักศึกษาประเทศเพื่อนบ้าน  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     801-900/0860.docclose windows.