รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0858
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-111
  ผู้บริจาค     โรงเรียนสาธิตแห่ง มก.
  วันที่บริจาค     1 ธ.ค. 46  
  รายการ     หนังสือโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 15 ปี  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     801-900/0858.docclose windows.