รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0856
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-110
  ผู้บริจาค     สภาข้าราชการ มก.
  วันที่บริจาค     24 พ.ย. 46  
  รายการ     หนังสือความคิดเห็นของบุคลากรต่อนโยบายและแนวทางการบริหารของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     801-900/0856.docclose windows.