รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0854
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     5-2546
  ผู้บริจาค     นางสุนันทา คัมภีร์
  วันที่บริจาค     24 พ.ย. 46  
  รายการ     หนังสือย้อนอดีต 72 ปี อำพล เสนาณรงค์ 30 ตุลาคม 2546  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     801-900/0854.docclose windows.