รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0085
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     13-16
  ผู้บริจาค     นางธีรนุต ร่มโพธิ์ภักดิ์ , นายประยงค์ ประยูรหงษ์ (คุณพ่อ)
  วันที่บริจาค     11 ธ.ค. 44  
  รายการ     ใบลงตารางเรียน  
  จำนวน     3  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     25-100/0085.docclose windows.