รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0850
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว 0850/2546
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     10 พ.ย. 46  
  รายการ     ชุดไวน์และแก้วที่ระลึก จากเปรู  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.