รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0846
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     5 วท 2509-2534
  ผู้บริจาค     ดร.วันเพ็ญ มีสมญา
  วันที่บริจาค     30 ต.ค. 46  
  รายการ     หนังสือที่ระลึก ครบรอบ 25 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มก.  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     801-900/0846.docclose windows.