รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0845
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     5 กษ 2519
  ผู้บริจาค     ดร.บรรพต ณ ป้อมเพชร
  วันที่บริจาค     19 ก.ย. 46  
  รายการ     หนังสือฟางข้าว ฉลองครบเกษียณ ศ. จรัด สุนทรสิงห์  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     801-900/0845.docclose windows.