รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0844
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     6 อน 2508
  ผู้บริจาค     ดร.บรรพต ณ ป้อมเพชร
  วันที่บริจาค     19 ก.ย. 46  
  รายการ     หนังสือพระพิรุณ น้องใหม่ 2508  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     801-900/0844.docclose windows.