รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0837
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     11-86
  ผู้บริจาค     ดร.บรรพต ณ ป้อมเพชร
  วันที่บริจาค     19 ก.ย. 46  
  รายการ     จุลสาร “บรรณศิลป์” ฉบับหนึ่ง ปีที่ 2 ก.ค.  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     801-900/0837.docclose windows.