รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0835
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-108
  ผู้บริจาค     ดร.บรรพต ณ ป้อมเพชร
  วันที่บริจาค     19 ก.ย. 46  
  รายการ     หนังสือการส่งเสริมการเกษตรในประเทศที่กำลังพัฒนา  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     801-900/0835.docclose windows.