รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0834
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     6 อน 2510
  ผู้บริจาค     นายนิพนธ์ ดิลกคุณานันท์
  วันที่บริจาค     19 ก.ย. 46  
  รายการ     หนังสือรับน้องใหม่ 2510  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     801-900/0834.docclose windows.