รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0833
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     6 อน 2511
  ผู้บริจาค     นายนิพนธ์ ดิลกคุณานันท์
  วันที่บริจาค     19 ก.ย. 46  
  รายการ     หนังสือ พระพิรุณน้องใหม่ 2511  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.