รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0832
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     6 อน 2509
  ผู้บริจาค     นายนิพนธ์ ดิลกคุณานันท์
  วันที่บริจาค     19 ก.ย. 46  
  รายการ     หนังสือ พระพิรุณรับน้องใหม่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2509  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.