รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0831
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     6 อน 2505
  ผู้บริจาค     นายนิพนธ์ ดิลกคุณานันท์
  วันที่บริจาค     19 ก.ย. 46  
  รายการ     หนังสือฟ้าหม่น นนทรี 22  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     801-900/0831.docclose windows.