รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0830
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     6 อน 2512
  ผู้บริจาค     นายนิพนธ์ ดิลกคุณานันท์
  วันที่บริจาค     19 ก.ย. 46  
  รายการ     หนังสือเกษตรรับน้อง 19 กรกฎาคม 2512  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     801-900/0830.docclose windows.