รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0826
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     4-2540
  ผู้บริจาค     กองกลาง
  วันที่บริจาค     19 ก.ย. 46  
  รายการ     หนังสือพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีพุทธศักราช 2540 24-25 กรกฎาคม 2540  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     801-900/0826.docclose windows.