รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0825
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     5 กษ 2544
  ผู้บริจาค     ญาติ ศ.ดร.อุบล เรียงสุวรรณ
  วันที่บริจาค     4 ก.ย. 46  
  รายการ     ที่ระลึกในการจัดตั้งรูปเหมือน ศ.ดร.อุบล เรียงสุวรรณ 9 พ.ย. 2544  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     801-900/0825.docclose windows.