รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0819
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-101
  ผู้บริจาค     ญาติ ศ.ดร.อุบล เรียงสุวรรณ
  วันที่บริจาค     4 ก.ย. 46  
  รายการ     หนังสือเกิดกี่ภพ กี่ชาติ ถ้ามีโอกาสจะขอเลือกเป็นครู  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     801-900/0819.docclose windows.