รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0818
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     5 กษ 2533
  ผู้บริจาค     ญาติ ศ.ดร.อุบล เรียงสุวรรณ
  วันที่บริจาค     4 ก.ย. 46  
  รายการ     หนังสือที่ระลึก เนื่องในงานครบรอบวันเกิด 72 ปี ศ.ดร.อุบล เรียงสุวรรณ  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     801-900/0818.docclose windows.