รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0081
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว 0081/2544
  ผู้บริจาค     นางธีรนุต ร่มโพธิ์ภักดิ์ , นายประยงค์ ประยูรหงษ์ (คุณพ่อ)
  วันที่บริจาค     11 ธ.ค. 44  
  รายการ     สมุดรับน้อง KU 38 (สมุดโทรศัพท์)  
  จำนวน     2  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     25-100/0081.docclose windows.