รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0080
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     13-12
  ผู้บริจาค     นางธีรนุต ร่มโพธิ์ภักดิ์ , นายประยงค์ ประยูรหงษ์ (คุณพ่อ)
  วันที่บริจาค     11 ธ.ค. 44  
  รายการ     บัตร ชุมนุมกล้วยไม้โลกครั้งที่ 9 ประเทศไทย 18-25 มกราคม 2521  
  จำนวน     2  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.