รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0761
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-96
  ผู้บริจาค     นางสาวพนิดา ม่วงศิริ
  วันที่บริจาค     23 ก.ค. 46  
  รายการ     หนังสือทุ่งทอฝัน  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     701-800/0761.docclose windows.