รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0076
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว 0076/2544
  ผู้บริจาค     นางธีรนุต ร่มโพธิ์ภักดิ์ , นายประยงค์ ประยูรหงษ์ (คุณพ่อ)
  วันที่บริจาค     11 ธ.ค. 44  
  รายการ     พวงกุญแจที่ระลึกงานรับน้องใหม่ SA 10 Bye’ nior Bio SA 10 คณะวิทยาศาสตร์  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     25-100/0076.docclose windows.