รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0759
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว 0759/2546
  ผู้บริจาค     กองคลัง
  วันที่บริจาค     11 ก.ค. 46  
  รายการ     ธงประจำมหาวิทยาลัย/คณะ  
  จำนวน     68  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     701-800/0759.docclose windows.