รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0746
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว 0746/2546
  ผู้บริจาค     คุณวนิดา จทัญญูตา
  วันที่บริจาค     10 ก.ค. 46  
  รายการ     กางเกงขายาวสีขาว  
  จำนวน     3  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     701-800/0746.docclose windows.