รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0744
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     6 อน 2521
  ผู้บริจาค     สภาผู้แทนนิสิต องค์การนิสิต
  วันที่บริจาค     10 ก.ค. 46  
  รายการ     หนังสือพระพิรุณ 21-22 โดยสโมสรนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2521-2522  
  จำนวน     11  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     701-800/0744.docclose windows.