รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0742
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     11-47
  ผู้บริจาค     สภาผู้แทนนิสิต องค์การนิสิต
  วันที่บริจาค     10 ก.ค. 46  
  รายการ     หนังสือ สารสภา ฉบับ “44 ปี เกษตรศาสตร์” ปี 2530  
  จำนวน     11  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.