รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0741
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     6 สน 2546
  ผู้บริจาค     สภาผู้แทนนิสิต องค์การนิสิต
  วันที่บริจาค     10 ก.ค. 46  
  รายการ     หนังสือรับน้อง ตามตน ปี 2546-2547  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     701-800/0741.docclose windows.