รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0737
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     6 อน 2543
  ผู้บริจาค     สภาผู้แทนนิสิต องค์การนิสิต
  วันที่บริจาค     10 ก.ค. 46  
  รายการ     หนังสือรับน้อง อุ่นไอดิน ปี 2543-2544  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     701-800/0737.docclose windows.