รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0735
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     6 อน 2538
  ผู้บริจาค     สภาผู้แทนนิสิต องค์การนิสิต
  วันที่บริจาค     10 ก.ค. 46  
  รายการ     หนังสือรับน้อง แด่คนรุ่นใหม่ ปี 2538-2539  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     701-800/0735.docclose windows.