รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0731
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     6 อน 2533
  ผู้บริจาค     สภาผู้แทนนิสิต องค์การนิสิต
  วันที่บริจาค     10 ก.ค. 46  
  รายการ     หนังสือรับน้อง ตะเกียง ปี 2533-2534  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     701-800/0731.docclose windows.