รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0072
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     13-10
  ผู้บริจาค     นางธีรนุต ร่มโพธิ์ภักดิ์ , นายประยงค์ ประยูรหงษ์ (คุณพ่อ)
  วันที่บริจาค     11 ธ.ค. 44  
  รายการ     สติกเกอร์นนทรีเกมส์  
  จำนวน     2  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     25-100/0072.docclose windows.