รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0707
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     4-2518
  ผู้บริจาค     สำนักทะเบียนและประมวลผล
  วันที่บริจาค     7 ก.ค. 46  
  รายการ     หนังสือ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันพฤหัสบดีที่ 17 และวันศุกร์ที่ 18 กรกฎาคม 2518  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.