รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0702
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     4-2539
  ผู้บริจาค     กองกลาง
  วันที่บริจาค     3 ก.ค. 46  
  รายการ     หนังสือสูจิบัตรพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีพุทธศักราช 2539 25-26 กรกฎาคม 2539  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     701-800/0702.docclose windows.