รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0700
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     4-2536
  ผู้บริจาค     กองกลาง
  วันที่บริจาค     3 ก.ค. 46  
  รายการ     หนังสือสูจิบัตรพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีพุทธศักราช 2535 15 กรกฎาคม 2536  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     601-700/0700.docclose windows.