รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0699
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     4-2537
  ผู้บริจาค     กองกลาง
  วันที่บริจาค     3 ก.ค. 46  
  รายการ     หนังสือสูจิบัตรพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีพุทธศักราช 2537 20-21 กรกฎาคม 2537  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     601-700/0699.docclose windows.