รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0695
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     4-2524
  ผู้บริจาค     กองกลาง
  วันที่บริจาค     3 ก.ค. 46  
  รายการ     หนังสือ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 15 กรกฎาคม 2524  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.