รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0683
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     4-2543
  ผู้บริจาค     กองกลาง
  วันที่บริจาค     3 ก.ค. 46  
  รายการ     หนังสือ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีพุทธศักราช 2543  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.