รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0673
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-94
  ผู้บริจาค     องค์การบริหาร องค์การนิสิต
  วันที่บริจาค     13 มิ.ย. 46  
  รายการ     หนังสือยอดข้าว KU 63  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     601-700/0673.docclose windows.