รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0672
  ประเภท     รูปภาพ
  หมายเลขทะเบียน     ภ-61
  ผู้บริจาค     นายสุวิทย์ พานิชยิ่ง
  วันที่บริจาค     13 มิ.ย. 46  
  รายการ     รูปภาพกิจกรรมในอดีตของไร่สุวรรณ  
  จำนวน     8  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     601-700/0672.docclose windows.