รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0668
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว 0668/2546
  ผู้บริจาค     นายกระจ่าง วิสุทธารมณ์
  วันที่บริจาค     6 มิ.ย. 46  
  รายการ     ใบมีดโกนพร้อมกล่องของอาจารย์กวี วิสุทธารมณ์  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.