รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0667
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว 0667/2546
  ผู้บริจาค     นายกระจ่าง วิสุทธารมณ์
  วันที่บริจาค     6 มิ.ย. 46  
  รายการ     หูกระต่ายของอาจารย์กวี วิสุทธารมณ์  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.