รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0665
  ประเภท     รูปภาพ
  หมายเลขทะเบียน     ภ-60
  ผู้บริจาค     นายวินัย สมประสงค์
  วันที่บริจาค     23 พ.ค. 46  
  รายการ     ภาพถ่ายนายวินัย สมประสงค์ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 6 ก.ค. 2531  
  จำนวน     2  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.