รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0661
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     13-65
  ผู้บริจาค     นายวินัย สมประสงค์
  วันที่บริจาค     23 พ.ค. 46  
  รายการ     บัตรนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเกษตร นายวินัย สมประสงค์  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     601-700/0661.docclose windows.